آینده قیمت مسکن

صفحه اصلی/برچسب:آینده قیمت مسکن«دو سناریوی قیمت مسکن در نیمه دوم سال»

ایران رسانه: در صورت عدم اثربخشی تحریم‌ها یا وجود سازوکار‌هایی برای تعدیل آثار اقتصادی و روانی آن، از التهاب بازار‌ها تا حدود زیادی کاسته می‌شود و شرایط نسبت به سناریوی اول بسیار بهتر و رشد قیمت بسیار اندک خواهد بود. این شرایط می‌تو [...]