آینه در آسانسور

صفحه اصلی/برچسب:آینه در آسانسور«دلیل وجود آینه در آسانسور چیست؟!»

ایران رسانه: علت نفرت از انتظار نیز این است که ما فکر میکنیم زمان سپری شده تلف شده و از این زمان می توانستیم استفاده ی بهتری ببریم. سرعت زندگی در جامعه ی مدرن نیز بی صبری ما را بدتر و بدتر کرده است. تا به حال شده به خود بیایید و ببی [...]