ابراهیم رها

صفحه اصلی/برچسب:ابراهیم رها«از فوتبال تا شوخی با «دایی‌جان ناپلئون»»

ایران رسانه: ابراهیم رها که در کتاب «عموجان استالین» سراغ طنز ورزشی رفته و از جام جهانی نوشته می‌گوید نام این کتاب به گونه‌ای با «دایی‌جان ناپلئون» شوخی می‌کند و مانند آن کتاب‌ بر اساس «توهم توطئه» شکل می‌گیرد. علی‌ میرمیرانی‌ که سا [...]