ابراهیم محمدی

صفحه اصلی/برچسب:ابراهیم محمدی«مخالف اعزام پرستار ایرانی به انگلستان هستیم»

ایران رسانه: مدیر امور بین الملل سازمان نظام پرستاری با اشاره به اینکه با اعزام پرستاران حرفه ای به عنوان کمک پرستار به انگلستان مخالفیم، گفت: بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون کمبود پرستار در دنیا داریم.-ابراهیم محمدی در رابطه با اهمیت سرمایه گذ [...]

«انتقاد از جایگاه شغلی پرستار ایرانی در اروپا/شأن اعزام ها حفظ شود»

ایران رسانه: مدیر روابط بین الملل سازمان نظام پرستاری ایران، از روند اعزام پرستاران کشورمان به دو کشور اروپایی آلمان و انگلستان، انتقاد کرد.ابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با عنوان این مطلب که جذب پرستاران در انگلستان و آلمان [...]