ابراهیم گله‌دارزاده

صفحه اصلی/برچسب:ابراهیم گله‌دارزاده«تفویض امور نظارتی در تئاتر غیرقانونی است»

ایران رسانه: مدیر تالار محراب گفت: قوانین نظارتی از جمله آنچه در حوزه تئاتر وجود دارد قابل تفویض نیستند و واگذاری امور نظارتی به مدیران سالن یا هنرمند وجاهت قانونی ندارد. ابراهیم گله‌دارزاده در گفت‌وگویی با ایسنا درباره ابلاغیه‌های [...]