ابر تورم

صفحه اصلی/برچسب:ابر تورم«همه ابرتورم‌های مصیبت‌بار تاریخ»

ایران رسانه: از آنجا که قیمت‌ها هر ۱۵ ساعت دو برابر می‌شد، ارزش پولی که مردم در جیب داشتند تا شب نصف می‌شد. ارزش درشت‌ترین اسکناش کشور ۱۰۰ کوینتیلیون پنگو (عدد ۱ و در جلوی آن ۳۰ صفر) بود. پنگو واحد پول سابق مجارستان است... مردم ونزو [...]