ابلی استان سرمربی فولاد شد

صفحه اصلی/برچسب:ابلی استان سرمربی فولاد شد«ایلی استان، سرمربی فولاد شد»

ایران رسانه: ایلی استان به عنوان سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان انتخاب شد. به گزارش ایسنا ، باشگاه فولاد که پس از قطع همکاری با پورموسوی، ایلی استان دستیار پورموسوی را به عنوان سرمربی موقت این تیم انتخاب کرده بود، در نهایت همین مرب [...]