ابوالحسن شاهزاده فاضلی

صفحه اصلی/برچسب:ابوالحسن شاهزاده فاضلی«راه اندازی بانک نگهداری نمونه های ژنتیکی زیستی دریایی»

ایران رسانه: رئیس مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از راه اندازی بانک نگهداری نمونه های زیستی دریایی خبر داد.دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اخیرا توانستیم در کنار سایر نمونه هایی که در زیست بانک ذ [...]