اتصالی

صفحه اصلی/برچسب:اتصالی«گفتگو با محمدرضا ژاله؛ ول کنم به چشات اتصالی کرده!»

ایران رسانه: روزنامه هفت صبح - علی رستگار: خود من با اسم محمدرضا ژاله از شوخی توییتری با یکی از ویدئوهاش که میگفت: «ول کنم به چشمات اتصالی کرده» آشنا شدم. خب بیشتر فضا درباره او انتقادی بود و بهانه‌ای برای بذله گویی. در اینستاگرام ا [...]