اجاره

صفحه اصلی/برچسب:اجاره«پناه بردن مستاجران به واحد‌های مسکن مهر»

ایران رسانه: گرانی اجاره‌ها در تهران بعضی مستاجران را مجبور کرده به سمت مسکن مهر در شهرک‌های حاشیه‌ای بروند. همان خانه‌هایی که قبلا گفته می‌شد به دلیل فقر زیرساخت‌های ضروری از جمله حمل‌ و‌ نقل عمومی یا مدرسه بدون مشتری مانده‌اند. با [...]