اجلاس بین المجالس

صفحه اصلی/برچسب:اجلاس بین المجالس«ایران «تولید علم با مشارکت زنان» را سیاست اصلی خود قرار داده است»

ایران رسانه: نماینده ایران در اتحادیه بین‌المجالس گفت: ایران تولید، کسب و اشاعه فناوری­ های نوین و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی با مشارکت مستقیم زنان ایرانی را سیاست اصلی خود قرار داده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه [...]