اجلاس

صفحه اصلی/برچسب:اجلاس«اجلاس امنیتی تهران بسیار مفید بود»

ایران رسانه: دبير شوراي عالي امنيت ملي اجلاس امنيتي تهران را در جهت اهداف پيش بيني شده براي همکاري هاي امنيتي بسيار مفيد و موثر توصيف کرد.به گزارش خبرگزاري آريا، در حاشيه اجلاس امنيتي تهران گفت: بحث هاي خوبي دراين اجلاس صورت گرفت و [...]