احسن الله شیرکوند

صفحه اصلی/برچسب:احسن الله شیرکوند«خطاهای داوری در مسابقه شهرداری ورامین و خاتم اردکان وجود داشت»

ایران رسانه: اردکان- لیبرو تیم والیبال شهرداری ورامین گفت: خطاهای داوری در مسابقه شهرداری ورامین و خاتم اردکان وجود داشت.احسن الله شیرکوند پس از دیدار ۲ تیم والیبال شهرداری ورامین و خاتم اردکان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قط [...]