احمدی نژادی ها

صفحه اصلی/برچسب:احمدی نژادی ها«زاکانی در سودای ریاست‌جمهوری؟»

ایران رسانه: زاکانی تاریخ را تحریف نمی‌کند بلکه به‌شکلی دلخواسته تاریخ را بازسازی می‌کند. بدیهی است هرکدام از این افراد خصایص منحصربه‌فرد خود را دارند و نمی‌توان آنان را یک‌کاسه کرد. یکسان‌کردنِ پدیده‌ها و انسان‌های ناهمسان، آن‌هم د [...]