احمد حاجبی

صفحه اصلی/برچسب:احمد حاجبی«چالشی به نام غیرقانونی نبودن مواد مخدر جدید»

ایران رسانه: مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت یکی از چالش های پیش روی حوزه اعتیاد را مواجه شدن با مواد مخدر جدید عنوان کرد که نمی توان با آنها برخورد قانونی داشت.به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد حاجبی روز چهارشنبه در دوازدهمین کنگ [...]