احمد منتظری

صفحه اصلی/برچسب:احمد منتظری«ادعای عجیب احمد منتظری علیه هاشمی»

ایران رسانه: سال ۶۵ آیت‌الله منتظری نامه‌ای به آیت‌الله خمینی می‌نویسند و این ماجرا را شرح می‌دهند که ۶ نفر از سپاهیان این اقدام را انجام داده‌اند که یک نفرشان آمده به من توضیح داده که ما این کار را کردیم و بعد در نهایت دیدند که کار [...]