احمد همتی

صفحه اصلی/برچسب:احمد همتی«نمی‌توان دور ایران دیوار کشید/ ضرورت رعایت ارکان اقتصاد مقاومتی»

ایران رسانه: سمنان- نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس، بابیان اینکه عده‌ای در کشور معتقد هستند که می‌توان بدون مراوده خارجی توسعه یافت، گفت: نمی‌توان دور ایران دیوار کشید و انتظار توسعه نیز داشت.به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی [...]