«دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند»

صفحه اصلی/برچسب:«دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند»«دانشگاهی که قدمت آن به ۷ قرن پیش بازمی‌گردد»

ایران رسانه: دانشگاه "سنت اندروز" قدیمی‌ترین دانشگاه اسکاتلند و سومین دانشگاه قدیمی در بریتانیا و تمامی کشورهای انگلیسی زبان دنیا است. به گزارش ایسنا و به نقل از یودبلیونیوز، دانشگاه "سنت اندروز"(University of St Andrews) بین سال‌ها [...]