۲۲۸ هزار فالوئر

صفحه اصلی/برچسب:۲۲۸ هزار فالوئر«عصبانی ترین گربه دنیا (عکس)»

ایران رسانه: Pompous Albert نام گربه‌ای است که سال هاست یکی از ستاره‌های اینستاگرام است و از خیلی از آدم‌ها مشهورتر و پولدارتر است. این گربه ۲۲۸ هزار فالوئر دارد و در چندین تبلیغ بازی کرده است.صاحب او هرگز فکرش را نمی‌کرد که چهره عص [...]