15 خرداد

صفحه اصلی/برچسب:15 خرداد«طیب حاج‌‌ رضایی اعدام شد»

ایران رسانه: وب‌سایت تاریخ ایرانی: در بامداد روز ۱۱ آبان ۱۳۴۲ طیب حاج‌‌‌رضایی و اسماعیل رضایی به اتهام فعالیت مجرمانه و خیانتکارانه به منظور برهم زدن نظم و امنیت عمومی در روز ۱۵ خرداد اعدام شدند.طیب حاج‌رضایی، در سال ۱۲۸۰ در محله صا [...]