_آتش‌نشان

صفحه اصلی/برچسب:_آتش‌نشان«ویدئو / رباتی با حس بویایی برای کمک به آتش‌نشانان»

ایران رسانه: انجام عملیات نجات زمانی که دود ناشی از آتش‌سوزی غلیظ است، دشوار خواهد بود. محققان اروپایی در مرکز آموزش آتش‌نشانان در آلمان مشغول آزمایش رباتی هستند که در عملیات نجات به آتش‌نشانان کمک می‌کند. مهمترین ویژگی این ربات ارز [...]