_بيمارستان

صفحه اصلی/برچسب:_بيمارستان«شرط نظام پزشکی برای ارائه اطلاعات بیماران به مراجع قضائی و انتظامی»

ایران رسانه: سازمان نظام پزشکی کشور در فصل هشتم آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای این سازمان با عنوان «رازداری و حریم خصوصی»، شرایط مربوط به ارائه اطلاعات بیماران به مراجع قضایی و انتظامی را توضیح داده است. طبق ماده ۷۶ آئین‌نامه اخلاق حرفه‌ای [...]

«بیمارستان الکترونیک، بستر نظام درمان موثر را فراهم می‌کند»

ایران رسانه: مسئول حوزه فناوری اطلاعات معاونت درمان وزارت بهداشت، گفت: با توجه به اهمیت موضوع ساختار نرم افزار ثبت اطلاعات بیماران که لازم است بصورت الکترونیکی فقره‌های اطلاعاتی بیماران نگهداری شود، برنامه‌ریزی‌های متعددی با صاحبان [...]

«اعتبار ۲۶۴۰ میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی برای “سلامت”، کجا هزینه شد؟»

ایران رسانه: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ضمن تشریح نحوه توزیع معادل ریالی ۵۰۰ میلیون یورویی که قرار بود از صندوق توسعه ملیی به حساب این سازمان واریز شود، گفت: بخش دوم پول هم که تا سقف معادل ریالی ۵۰۰ میلیون یورو خواهد بود، باید توسط [...]

«درخواست سازمان بیمه سلامت برای تخصیص سریع‌تر بودجه ۵٠٠ میلیون یورویی»

ایران رسانه: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از تاخیر در تخصیص بودجه ٥٠٠ میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی به بیمه سلامت به دلیل پیچ و خم‌های اداری انتقاد کرد. طاهر موهبتی گفت: به رغم اینکه حدود دو ماه از مصوبه تخصیص ۵۰۰ میلیون یورو از صن [...]

«صیانت مالی از بیماران با اجرای طرح مراقبت در منزل»

ایران رسانه: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: طرح مراقبت در منزل علاوه بر صیانت مالی و جانی از بیماران، مدیریت هزینه و ارائه خدمات هر چه بیشتر به مردم را به دنبال خواهد داشت. مهندس طاهر موهبتی در نشست هم اندیشی با مراکز هوم‌کر( [...]

«کاهش قابل توجه واردات مکمل‌ها و ماجرای “رندینگ” در صورتحساب داروخانه‌ها»

ایران رسانه: کاهش واردات مکمل‌ها، سرانجام ایجاد داروخانه‌های گیاهی، چگونگی فعالیت خیریه‌ها و لزوم گسترش کمک‌های آنها به حوزه سلامت و ... از جمله مباحثی بود که در نشست خبری این هفته سخنگوی وزارت بهداشت مطرح شد. دکتر ایرج حریرچی در نش [...]

«افزایش ظرفیت بیمارستان‌های دولتی استان کرمان»

ایران رسانه: رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: بخش خصوصی مجوزهای لازم برای احداث یا توسعه بیمارستان‌ها را اخذ کرده‌اند و امید می‌رود تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی شمار تخت‌های بیمارستانی استان را به سطح استانداردهای بین‌ [...]