_بيمه

صفحه اصلی/برچسب:_بيمه

«توانگری مالی بیمه‌ها چیست؟»

ایران رسانه: یک کارشناس صنعت بیمه معتقد است که ضریب توانگری مالی شرکت‌های بیمه، توانایی پرداخت خسارت را در شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد، اما در عین حال شرکت‌های بزرگ به سراغ بیمه‌های بزرگ می‌روند. رضا عباس موحدی در گفت‌وگو با ایسنا، با [...]