_بيمه

صفحه اصلی/برچسب:_بيمه«علت شلوغی داروخانه‌های دولتی/چالشی زنجیره‌وار در نظام دارویی کشور»

ایران رسانه: دبیر انجمن داروسازان تهران ضمن انتقاد از تأخیرهای مداوم در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، گفت: این موضوع توان اقتصادی همکاران ما را نه‌ تنها ضعیف کرده، بلکه بسیاری از داروخانه‌ها ورشکسته شده‌اند. [...]