_توليد

صفحه اصلی/برچسب:_توليد«دولت بخش تولید را دریابد»

ایران رسانه: آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه دولت و مسئولان باید بخش تولید را دریابند، اظهار کرد: کشورهای پیشرفته جهان بر اثر توجه به تولید به پیشرفت و شکوفایی دست پیدا کرده اند؛ متاسفانه در کشور ما تولید دچار مشکل است. به گ [...]

«تمرکز جدی بانک‌ها به تامین سرمایه در گردش تولید»

ایران رسانه: رییس کل بانک مرکزی بر توجه به تولید و رشد اقتصادی در جهت تقویت ارزش پول ملی تاکید کرد و در این راستا تمرکز جدی بانک‌ها به تامین سرمایه در گردش بخش تولید را کلیدی خواند. عبدالناصر همتی با اشاره به ثبات نسبی در بازار ارز، [...]