_صنعت

صفحه اصلی/برچسب:_صنعت«امکان راه‌اندازی کلینیک صنعت/ سهم 10 درصدی جهاد دانشگاهی از بودجه دولتی»

ایران رسانه: معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی با توجه به سابقه فعالیت در عرصه‌های صنعتی، آماده نیازسنجی از صنایع است . احمد شریفی زاده در دیدار با استاندار مرکزی بیان کرد: جهاد دانشگاهی در حوزه صنایع مختلف [...]