_ژاپن

صفحه اصلی/برچسب:_ژاپن«افزایش نرخ تورم ژاپن»

ایران رسانه: هر چند تورم سومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه مارس افزایش یافت اما کماکان نسبت به سطح هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این کشور فاصله دارد. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، در طول سال گذشته سیاست‌گذاران ژاپنی سعی کردند تا حمای [...]