EAF World

صفحه اصلی/برچسب:EAF World«حمایت “مجمع فعالان زیست محیطی جهان” از توقف چاپ سررسید و تقویم در بانک ملت»

ایران رسانه: مجمع فعالان زیست محیطی جهان (EAF World)، در پیام تازه خود در صفحه رسمی اینستاگرام، از توقف چاپ سررسید و تقویم در "بانک ملت" حمایت کرد. با اعلام بانک ملت مبنی بر توقف چاپ سررسید و تقویم در سال 98 و بازنشر این خبر در رسان [...]