Thanksgiving Day

صفحه اصلی/برچسب:Thanksgiving Day«تصاویر ستاره‌های هالیوود در روز شکرگزاری»

ایران رسانه: روز شکرگزاری یا روز سپاسگزاری «Thanksgiving Day» یک تعطیلی ملی در آمریکا و کانادا بوده که ریشه در اعتقادات مذهبی و فرهنگی مردم دارد. در این روز مردم به شکرانه برداشت محصولات جشنی برگزار می‌کنند. جشن مشابهی هم در سایر نق [...]